Monitoring

Uzņēmumiem piedāvāju ikmēneša datortehnikas apkalpošanu un monitoringu. Varu novērtēt esošo situāciju ar programmatūras licencēm, piedāvāt risinājumus, optimizēt izmaksas, šo to ieteikt, šo to saremontēt, šo to uzlabot.

Veicu datoru un to cieto disku digitālo izmeklēšanu — nesankcionētu, pretlikumīgu incidentu pierādījumu izvilkums no datu nesēja, datu integritātes pārbaude, uzņēmumam kaitīga nodoma vai darbības atklāšana, nesankcionēta un maskēta failu satura maiņa, e-pastu analīze, u.c.

Sīkāk interesēties pa e-pastu vai telefoniski. Par visu vienosimies. (: